NEMLENDİRME ÜNİTESİ

, ortama verilecek olan havanın belli bir nem düzeyinde olması istenilen durumlarda kullanılır. Ortama verilecek olan hava suyun pulverize edilmesi suretiyle neme doymuş hale getirilerek ortama verilir. Suyun işlemi pompalar ve su havuzları sayesinde oluşturulan bir sistem sayesinde gerçekleştirilir.